Εταιρεία

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας, από το 2005, προωθούμε και διανέμουμε πρωτοποριακά οδοντιατρικά προϊόντα,
όπως οδοντικά εμφυτεύματα  της  Geass s.r.l  και άλλα προϊόντα επικουρικά αυτών, δίνοντας ιδιαίτερη
έμφαση στην εξυπηρέτηση των πελατών μας με αξιοπιστία, αφοσίωση και συνέπεια.